Missä voi opiskella elokuvaa?

Elokuvakoulussa opiskelu tarjoaa paitsi korkeatasoiset laitteet ja opettajien tietotaidon, myös runsaan verkoston muita elokuvantekijöitä. Tähän artikkeliin on koottu suomalaisia elokuva- ja av-alan oppilaitoksia opistotasolta maisteriasteelle.

Elokuva-alaa voi opiskella monella eri koulutustasolla. Yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammattikouluissa opiskelu tähtää tutkintoon, mutta taitoja voi hankkia myös erilaisilla lyhyemmillä, kaikille avoimilla kursseilla.

Uran ja työllistymisen kannalta korkeampi koulutus on eduksi, mutta tärkeintä ovat lopulta tekijän taidot.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Aalto yliopisto
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Helsingissä on arvostetuin suomalainen elokuvaoppilaitos. Koulussa voi suorittaa taiteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon seuraavilla aloilla: dokumentaarinen elokuva, elokuva- ja tv-käsikirjoitus, elokuvaohjaus, elokuvaleikkaus, elokuvaus, elokuva- ja tv-tuotanto, elokuvaäänitys ja äänisuunnittelu, elokuva- ja tv-lavastus, sekä pukusuunnittelu.

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Elokuussa 2008 Helsingin ja Espoo-Vantaan ammattikorkeakoulut Stadia ja EVTEK yhdistyivät. Tuloksena oli Metropolia Ammattikorkeakoulu, suurin laatuaan Suomessa. Metropoliassa on mm. elokuvan- ja television, sekä 3D-animoinnin ja visualisoinnin koulutusohjelmat.

Tampereen ammattikorkeakoulu
Koulu tarjoaa media-alan koulutusohjelman, jossa voi erikoistua tuottamiseen, käsikirjoittamiseen, kuvaukseen ja kuvavaloon, leikkaukseen tai äänisuunnitteluun.

Turun ammattikorkeakoulun taideakatemia
Taideakatemian animaatiolinja on Suomen tunnetuin animaatiokoulu. Koulutus sisältää kaikki animaation perustekniikat, sisältäen digitaaliset tekniikat, mutta syvempää koulutusta 3D-animaatioon antaa digitaalisen taiteen koulutusohjelma. Taideakatemialla on myös elokuvan ja esittävän taiteen koulutusohjelmat.

Arcada ammattikorkeakoulu
Arcada on ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu, jonka mediakulttuurin koulutusohjelmassa voi suuntautua myös elokuvaan. Opetuskielenä on ruotsi.

Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulun medianomin tutkinnon visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdon kautta voi päätyä animaattoriksi, TV-kuvaajaksi, kuvaussihteeriksi, elokuvaleikkaajaksi, kuvatarkkailijaksi tai valaisijaksi.

Karelia ammattikorkeakoulu
Karelia ammattikorkeakoulu Joensuussa tarjoaa medianomilinjan, jolla oppii myös elokuvan tekemistä.

Lapin yliopisto
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa voi opiskella audiovisuaalista mediakulttuuria. Opinnoissa tieteellinen tutkimus limittyy taiteelliseen ja tuotannolliseen toimintaan. Opiskelija valitsee opintoihinsa jonkin erityisosaamisalueen, kuten liikkuvan kuvan, animaation, valokuvauksen, ääni- ja radioilmaisun, pelillisyyden ja niihin liittyvän tutkimusosaamisen sekä syventää aihepiirin osaamistaan opintojensa aikana.

Ammattioppilaitokset

Ammatilliset oppilaitokset kouluttavat media-assistentteja: koulutus antaa perustiedot elokuva- ja TV-tuotannosta.

Opintopolku.fi -palvelusta löydät kaikki media-assistentin tutkintoon valmistavat koulutukset

Stadin ammattiopisto
Koulussa voi suorittaa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon nimellä Games and animation.

Lybeckerin opisto
Koulussa voi suorittaa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon, joka keskittyy pelisuunnitteluun ja animaatioon.

Sataedu
Koulussa voi suorittaa media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon, joka keskittyy elokuva- ja tv-alaan.

 

Lavastus ja pukusuunnittelu

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa voi opiskella elokuva- ja telelevisiolavastusta. Maisteriopinnoissa suuntautumisvaohtoehtona löytyy myös pukusuunnittelu.

Seuraavissa ammatillisissa oppilaitoksissa on lavasterakentamisen koulutusohjelma:
Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Pohjois-Karjalan ammattiopisto

 

Kansanopistot

Kansanopistoissa voi opiskella kuka tahansa, riippumatta iästä tai aiemmasta koulutuksesta. Kansanopiston kurssin voi suorittaa esimerkiksi valmistuttuaan lukiosta. Vuoden kuluessa oppii perusasiat elokuvanteosta ja voi punnita omaan kiinnostustaan ja lahjakkuuttaan alalle. Toisin kuin useimmat oppilaitokset Suomessa, kansanopistot perivät opiskelijoilta lukukausimaksuja.

Lahden kansanopisto
Lahden kansanopisto tarjoaa yksivuotiset elokuva– ja animaatiokurssit.

Voionmaan opisto
Voionmaan Opisto tarjoaa yksivuotisia kursseja: elokuva- ja TV-koulutus, dokumenttilinja ja elokuvanäytteleminen. Voionmaa sijaitsee noin 25 kilometrin päässä Tampereelta.

Helsingin Evankelinen Opisto (HEO)
HEO Media tarjoaa opetusta kaikilla viestinnän aloilla: elokuvan, radio, teatteri, web design ja journalismi.

Laajasalon opisto
Helsingissä sijaitsevan Laajasalon opistossa toimii vuoden mittainen elokuvalinja. Lukuvuoden aikana opiskellaan elokuvakerronnan perusteet ideoinnista ja käsikirjoittamisesta jälkituotantoon. Sisältöinä ovat ohjaus, kuvaus, äänitys, editointi, kuvan ja äänen jälkikäsittely sekä elokuvatyön ammatilliset osa-alueet.

Kansanopistot.fi osoitteessa voit etsiä lyhyempia elokuvakursseja.

 

Nuorten elokuvakoulut

Valveen elokuvakoulu
Kulttuurikeskus Valve Oulussa järjestää elokuvakursseja 7-18 -vuotiaille nuorille.

Jyväskylän Veturitallit
Veturitalleilla järjestetään Kelaamo-elokuvatyöpajoja nuorille. Työpajassa ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan lyhytelokuvia. Aiempaa kokemusta videoiden ja elokuvien tekemisestä ei tarvita.

Kuvataidekoulut ja nuorisotalot
Myös monet paikalliset kuvataidekoulut ja nuorisotalot tarjoavat elokuva- ja animaatio-opetusta – etsi oman paikkakuntasi tarjontaa verkosta. Mikäli et löydä sopivaa elokuvakurssia, voit aina lähettää oman paikkakuntasi toimijoille palautetta ja toivoa sellaista!

Päivitetty 1.8.2017

Artikkelin kuva: Metropolia Ammattikorkeakoulu