Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste. Kelaamo elokuvayhteisön blogin jäsenrekisteri ja käyttötietorekisteri. Rekisteriselosteessa on huomioitu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) vaatimat muutokset.

  1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Kelaamo
Koulukinoyhdistys – Skolbioföreningen
Lapinlahdentie 1
00180 Helsinki

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hanna Wahlman
Lapinlahdentie 1
00180 Helsinki
hanna.wahlman (at) kelaamo.fi

  1. Rekisterin nimi

Kelaamon blogin asiakasrekisteri

  1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Kelaamon elokuvayhteisön blogin ylläpito sekä palvelun suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen. Tietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen. Tietoja käytetään mainostuksen tehokkuuden analysointiin.

  1. Tietojen lähde

Tämän rekisterin tietoja saadaan käyttäjältä itseltään joko suoraan tai evästeiden kautta tämän käyttäessä palvelua. Rekisteristä ilmenevät käyttäjän rekisteröityessään antamat tiedot:

– jäsenen nimi
– sähköpostiosoite
– mahdollinen profiilikuva
– palvelun käyttötiedot

Kelaamo-palvelu asentaa käyttäjän koneelle evästeitä, mutta tietoja käytetään vain määrittämään käyttäjän valintoja sivuston käytössä sekä havainnoimaan tämän sisäänkirjautuminen. Tietoja ei tallenneta istuntojen välillä eikä niitä käytetä seurantatarkoituksessa.

Kelaamo ei tarkasta tietojen oikeellisuutta erikseen eikä vastaa niissä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Käyttäjällä on mahdollisuus tutustua osaan omista asiakastiedoistaan palvelussa ja muuttaa talletettavia tietoja käyttäen käyttäjätunnus-salasana –tunnistusta. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä henkilötietorekisteriin tallennetut henkilötiedot henkilötietolain 26 § mukaisesti.

Alle 16-vuotiaalta palveluun rekisteröityvältä henkilöltä vaaditaan huoltajan suostumus. Suostumus rekisteröintiin pyydetään huoltajalta sähköpostitse.

  1. Tietojen luovutus

Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa muuten kuin lain määräyksestä. Kelaamo voi luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjiä koskevia tietoja, kuten statistiikkaa, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojaus

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Pääsy henkilötietoihin on rajattu niihin henkilöihin, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Asiakastiedot poistuvat rekisteristä kuukauden sisällä, kun asiakas pyytää kirjallisesti tietojensa poistamista. Käyttötiedot poistuvat asiakkuussuhteen päättyessä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista. Käyttötietoja ei voida enää yhdistää käyttäjään käyttäjän poistettua tietonsa rekisteristä.

Päivitetty 6.2.2018