Tietosuojaseloste

Euroopan Unonin tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

   1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Kelaamo
Koulukinoyhdistys – Skolbioföreningen
Lapinlahdentie 1
00180 Helsinki

   2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hanna Wahlman
Lapinlahdentie 1
00180 Helsinki
hanna.wahlman (at) kelaamo.fi

   3. Rekisterin nimi

Kelaamo elokuvayhteisön blogin jäsenrekisteri ja käyttötietorekisteri.

   4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Kelaamon elokuvayhteisön blogin ylläpito, suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen. Tietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen. Tietoja käytetään mainostuksen tehokkuuden analysointiin.

   5. Tietojen lähde

Tämän rekisterin tietoja saadaan kirjoittajaksi rekisteröityneeltä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä tai lukijalta evästeiden kautta tämän käyttäessä palvelua. Rekisteristä ilmenevät käyttäjän rekisteröityessään antamat tiedot:

– jäsenen nimi
– sähköpostiosoite
– mahdollinen profiilikuva
– palvelun käyttötiedot

Kelaamo-palvelu asentaa käyttäjän koneelle evästeitä, mutta tietoja käytetään vain määrittämään käyttäjän valintoja sivuston käytössä sekä havainnoimaan tämän sisäänkirjautuminen. Tietoja ei tallenneta istuntojen välillä eikä niitä käytetä seurantatarkoituksessa.

Kelaamo ei tarkasta tietojen oikeellisuutta erikseen eikä vastaa niissä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Käyttäjällä on mahdollisuus tutustua osaan omista asiakastiedoistaan palvelussa ja muuttaa talletettavia tietoja käyttäen käyttäjätunnus-salasana –tunnistusta. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä henkilötietorekisteriin tallennetut henkilötiedot.

Alle 16-vuotiaalta palveluun rekisteröityvältä henkilöltä vaaditaan huoltajan suostumus. Suostumus rekisteröintiin pyydetään huoltajalta sähköpostitse.

   6. Tietojen luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille käyttöön liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava taho voi siirtää henkilötietoja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kelaamo voi luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjiä koskevia tietoja, kuten statistiikkaa, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Poikkeuksena Kelaamo käyttää jäsentiedottamiseen MailChimp –uutiskirjepalvelua, jonka sähköpostirekisteri on sijoitettu MailChimp-palvelun palvelimelle EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tilaamalla Kelaamon uutiskirjeen tietojasi (nimi, sähköpostiosoite) voidaan siirtää, tallentaa ja käsitellä EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Uutiskirje tilataan aina erikseen, ja tilauksen voi perua milloin tahansa, jolloin tiedot poistuvat rekisteristä välittömästi.

   7. Rekisterin suojaus

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Pääsy henkilötietoihin on rajattu niihin henkilöihin, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Asiakastiedot poistuvat rekisteristä kuukauden sisällä, kun asiakas pyytää kirjallisesti tietojensa poistamista. Käyttötiedot poistuvat asiakkuussuhteen päättyessä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista. Käyttötietoja ei voida enää yhdistää käyttäjään käyttäjän poistettua tietonsa rekisteristä.

   8. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä rekisteriselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen hanna.wahlman (at) kelaamo.fi.

Päivitetty 22.4.2018