Copycat-oppimateriaali

Copycat / Oppimateriaali
Oppiaineet: äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide
Laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtimisen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Elokuvan voi toistaiseksi katsoa tilaamalla tunnukset Kelaamosta. Ota yhteyttä info (at) kelaamo.fi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Copycat, 2016
Ohjaus: Fabian Munsterhjelm
Fiktio, 8 min.

Synopsis: 16-vuotias Anders aloittaa uuden koulun pikkuveljensä Rasmuksen kanssa. Anders yrittää saada uusia ystäviä, mutta Rasmus seuraa häntä joka paikkaan.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Copycat on suomalaisen Fabian Munsterhjelmin (s.1996) lopputyö European Film College -opistoon Tanskassa. Elokuvan kieli on tanska, ja se on tekstitetty englanniksi. Tämä oppimateriaali tarjoaa kaksi kurkistusikkunaa elokuvan kerrontaan.

Elokuvakerronnan analyysi

Elokuvakerronnan analyysilla tarkoitetaan tapaa tutkia ja tarkastella kuinka elokuva on tehty. Miten sanoma on saatettu katsojalle?

Elokuvakerrontaa voi analysoida muun muassa tutkimalla sen kuvallista ilmaisua (kuten kuvakokoja, -kulmia, leikkausta, valaisua), äänimaailmaa tai tarinan rakennetta. Mitä näytetään, mitä jätetään näyttämättä? Millainen tunnelma kohtauksessa on ja miten se on saatu aikaan? Onko tarinassa selkeä alku, keskikohta ja loppu? Jääkö jokin asia avoimeksi?

Elokuvalla on omat vakiintuneet kerronnankeinonsa, joita analysoimalla voidaan tarkastella sitä, miten elokuvan sanoma pyritään katsojalle välittämään. Analyysi auttaa ymmärtämään tarkemmin elokuvan kieltä ja kehittää katsojan medialukutaitoa.

Tavoitteiden välinen jännite kerronnan rakenteena

Tarinan moottorina toimii veljesten erisuuntaisten tavoitteiden varaan rakentuva jännite. Tämä on erityisesti draamaelokuvasta tuttu rakenne ja tulee Copycatissa esitellyksi tiiviissä muodossa. Voitte pohtia Copycatin kerrontaa tästä näkökulmasta seuraavien kysymysten avulla:

  • Mitä isoveli haluaa? Mitä hän toivoo tai pelkää? Mitä hän tavoittelee? Millaisia keinoja hän käyttää saadakseen haluamansa?
  • Mitä pikkuveli haluaa? Mitä hän toivoo tai pelkää? Mitä hän tavoittelee? Millaisia keinoja hän käyttää saadakseen haluamansa?
  • Millaisia elokuvakerronnan keinoja (kuvaus, leikkaus jne.) veljesten tavoitteiden kuvaamiseen käytetään?
  • Miten veljesten tavoitteet asettuvat ristiriitaan?
  • Miten tilanne ratkeaa?
  • Mikä on tummahiuksisen tytön Emman tarinallinen rooli? Miten hän liittyy ristiriitojen muodostumiseen? Miten hän liittyy ristiriitojen ratkeamiseen? Millaisia keinoja (kuvaus, leikkaus, käsikirjoitus, jne.) tässä käytetään?

Kerronnan valittu ja rajattu näkökulma

Elokuvallinen tarinankerronta perustuu valikoidulle sisällölle. Riippumatta pituudesta tai siitä onko kyseessä dokumentti vai fiktio, elokuva esittää aina rajatun näkökulman kuvaamistaan ilmiöistä. Voitte pohtia Copycatin kerrontaa tästä näkökulmasta seuraavien kysymysten avulla:

  • Mitä ilmiöitä tai teemoja elokuva käsittelee?
    Uuteen kouluun tai yleisemmin uuteen vertaisryhmään siirtyminen sekä eri ikäisten sisarusten välit voisi olla yksi tapa nimetä elokuvan teemoja, mutta ei varmasti ainoa.
  • Miten elokuva kuvaa teemojaan? Missä ja miten kerronnassa nojataan yksinkertaisiin karikatyyreihin? Missä ja miten kerronnassa luotetaan siihen, että kuvattava ilmiö on katsojalle tuttu. Omasta elämästä? Muista elokuvista? Entä mitä kerronta jättää tarkoituksella epäselväksi, avoimeksi tai monitulkintaiseksi?

Linkit:

Koulukinon elokuvanlukutaito-teemapaketti

Kavi elokuvapolku: Lyhytelokuvan analyysi

Avaimia elokuvaan -esite (pdf)

LATAA PDF

© Kelaamo 2017 / Myrtti Lehtinen